تجمع ایرانیان در برلین و شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران»

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest-/4188020.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *