فیلم ارسالی از اردبیل| شعار معترضان: حسین حسین شعارشه، تجاوز افتخارشه

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest-/4187935.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *