فیلم دوم از تجمع اعتراضی مردم در مسجد سلیمان، خوزستان

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest-/4187952.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *