چطور مردم در انقلاب ۵۷ قهرمان بودند اما در دی ۹۶ اغتشاشگر و مزدور خارجی می‌شوند!

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest-/4187987.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *