ارسالی شما: حمله با باتوم به تظاهرکنندگان در میدان انقلاب تهران

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest-/4189483.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *