تلاش نیکی هیلی در سازمان ملل برای طرح پرونده علیه مقامات جمهوری اسلامی ایران

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/niki-haley/4189358.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *