گزارش شپول عباسی از واکنش هنرمندان داخل و خارج از ایران به اعتراضات

در ششمین روز تظاهرات گسترده مردم در شهر های مختلف ایران بسیاری از هنرمندان در داخل و خارج از کشور در صفحات اجتماعی خود نسبت به این وقایع واکنش نشان داده اند
گزارش شپول عباسی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shepol-abbasi/4189145.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *