تجمع چند ایرانی در تفلیس مقابل سفارت جمهوری اسلامی برای همراهی با معترضان ایران

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest-/4191172.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *