در هفتمین روز اعتراضات در ایران، کدام هنرمندان با مردم معترض همراهی کردند

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/mandana-iran-protest-social-media/4190863.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *