کره شمالی و جنوبی بعد از دو سال ارتباط مستقیم را از سر گرفتند

باب گفت و گوهای دو کره از امروز، چهارشنبه با تماس مستقيم مقام های کره شمالی با همسايۀ جنوبی خود از امروز، چهارشنبه گشوده شد. رويدادی که می تواند نقشی مهم در ترميم و بهبود مناسبات دو کشور داشته باشد و دريچه ای نوين به روی شبه جزيره کره باز کند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/koreas-talk/4190463.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *