فیلم ارسالی منتسب به آبیک| بسیجی شعار الله اکبر می‌دهد، واکنش مردم را ببینید

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-protest-/4192814.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *