هشت روز از اعتراضات در ایران گذشت؛ مردم چه می‌گویند

شب گذشته تعدادی از شهروندان ایران در برنامه روی خط که به تظاهرات مردم اختصاص یافته بود نقطه نظرات خود را مطرح کردند.در این گزارش تعدادی از اظهار نظرهای مردم ایران را می شنوید.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/straight-talk-callers/4192410.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *