گزارش «بیزینس اینسایدر» از اعتراضات گسترده در ایران

بیزینس اینسایدر در مقاله ای دیدگاه های چند تحلیلگر سیاسی را در رابطه با اعتراضات چند روزِ گذشته در ایران جویا شده است. این تحلیلگران از تاثیرات شبکه های اجتماعی در خیزش های مردمی و همچنین از تاثیرات اعتراضات و نحوه برخورد حکومت ایران با معترضان صحبت کرده اند.
گزارش رزیتا ایراندوست
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/business-insider-on-iran-protests/4192492.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *