اعتراض «گزارشگران بدون مرز» به اردوغان بعنوان یکی از دشمنان رسانه‌ها در سفر او به فرانسه

روز جمعه، همزمان با سفر رجب طیب اردغان، رئیس جمهور ترکیه به فرانسه، تعدادی از خبرنگاران بدون مرز در مقابل سفارت ترکیه در پاریس تجمع کردند. علت اصلی این تجمع، اعتراض به جو خفقان و محدودیت های رسانه ها، خبرنگاران و روزنامه نگاران در ترکیه و دستگیری های گسترده در این کشوربوده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/france-turkey-protest/4193845.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *