بعد از هشتمین روز اعتراضات سراسری در ایران؛ مردم چه می گویند

اعتراض های مردمی در ایران، موضوع مورد بحث در برنامه دیشب روی خط بخش فارسی صدای آمریکا بود، و اغلب کسانی که مستقیما نظراتشان را با این برنامه در میان گذاشتند، معتقد بودند، دولت برخلاف قولی عمل می کند که خود در مورد حق اعتراض به مردم داده بود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/straight-talk-callers/4194139.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *