رئیس جمهوری فرانسه: پیگیر رعایت حقوق بشر و محافظت از حق مردم ایران برای تظاهرات هستیم

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه می گوید به تلاش برای اطمینان از رعایت حقوق بشر و محافظت از حق مردم برای تظاهرات و اعتراض ادامه می دهد. آقای ماکرون این موضوع را در جریان دیدار با دیپلمات های خارجی مستقر در فرانسه مطرح ساخت

[[SOT
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/france-macron-iran/4194072.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *