موج سرمای آمریکا تا هفته آینده ادامه می‌یابد

موج سرما چند روزی است ایالتهای شرقی آمریکا را در برگرفته و پیش بینی می شود که تا هفته آینده نیز ادامه پیدا کند. هواشناسان به این توفان عظیم زمستانی که منشاء آن از اقیانوس آتلانتیک است، «گردباد بمبی» نام داده اند که باعث افتی شدید در فشارِ هوا و در نتیجه وزش بادهای تند می شود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/us-weather/4194174.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *