ایلان برمن: اعتراض ۹۶ عمیق‌تر از ۸۸ است

ایلان برمن، معاون رئیس اندیشکده شورای سیاست خارجی آمریکا در واشنگتن معتقد است واکنشی که کاخ سفید به اعتراض های مردمی نشان داده است گویای نقشی است که یک ایران صلح جو، با ثبات و کامیاب می تواند در سیاست خارجی آمریکا داشته باشد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/ilan-berman/4196386.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *