حضور دو چهره سرشناس جمهوریخواه در تجمع ایرانیان مقابل کاخ سفید

در آمریکا، محوطه بیرونی کاخ سفید امروز بار دیگر صحنه ابراز همبستگی با اعتراض های مردمی در ایران بود که به دعوت سازمان جوامع ایرانیان آمریکایی جمع شده بودند. دو چهره سرشناس جمهوریخواه در کنگره آمریکا نیز در این تجمع حضور داشتند.
گزارش فرهاد پولادی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/oiac-wh-event/4195353.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *