مروری بر رسانه های آمریکا

تحلیل عوامل منجر به تظاهرات مردمی اخیر در ایران، موضوع سه مقاله در رسانه‌های آمریکایی ست. از جمله این مطالب، مقاله مایک پنس، معاون رئیس جمهوری آمریکاست که در رسانه‌های مختلف منتشر شده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-in-press/4197083.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *