مشروبات الکلی در گروه نخست مواد سرطان زا

سازمان جهانی بهداشت، مشروبات الکلی را در گروه اول مواد سرطانزا طبقه بندی کرده است. به عبارت دیگر شواهد قانع کننده‌ای وجود دارد که مشروبات الکلی باعث سرطان در انسان می‌شود. تحقیقات جدید نشان می‌دهد مشروبات الکلی می‌تواند به ژن‌ها در بدن انسان آسیب برساند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/alcohol-cancer-link/4197081.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *