پیام شهبانو فرح پهلوی به مناسبت سالروز کشف حجاب

هشتاد و دومین سالگرد فرمان موسوم به کشف حجاب، توسط رضا شاه، بنیان گذار پادشاهی پهلوی، موضوع پیامی است که شهبانو فرح، آخرین ملکه این دودمان، روز یکشنبه ۱۷ دی خطاب به مردم ایران، به ویژه زنان ایرانی فرستاده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-women-rights/4197084.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *