برودسکی: بعید است پرزیدنت ترامپ نظرش را درباره عدم پایبندی ایران به برجام تغییر بدهد

جیسون برودسکی، مدیر سیاستگذاری در لابی اتحاد علیه ایران اتمی می گوید آمریکا برای مقابله با سرکوبگران درگیر در اعتراضات مردمی در ایران ابزارهای بسیار و متعددی در اختیار دارد. او این نظر را در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا مطرح ساخت. منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/jason-brodsky-uani-iran/4196735.html

مدیر سیاستگذاری در گروه اتحاد علیه ایران اتمی: ابزار آمریکا علیه مقامات ایران تحریم بیشتر است

جیسون برودسکی، مدیر سیاستگذاری در گروه اتحاد علیه ایران اتمی می گوید آمریکا برای مقابله با سرکوبگران درگیر در اعتراضات مردمی در ایران ابزارهای بسیار و متعددی در اختیار دارد. او این نظر را در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا مطرح ساخت. منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/jason-brodsky-uani-iran/4196731.html