نسخه کامل گفتگو با مایکل پریجنت تحلیلگر ارشد خاورمیانه در موسسه هادسون درباره اعتراضات ایران

گفتگوی اختصاصی گابریله برباتی از صدای آمریکا با مایکل پریجنت تحليلگر ارشد خاورميانه و کارشناس نظامی در موسسه هادسون. منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-pregent-/4198364.html