نسخه کامل گفتگو با مایکل پریجنت تحلیلگر ارشد خاورمیانه در موسسه هادسون درباره اعتراضات ایران

گفتگوی اختصاصی گابریله برباتی از صدای آمریکا با مایکل پریجنت تحليلگر ارشد خاورميانه و کارشناس نظامی در موسسه هادسون.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/iran-pregent-/4198364.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *