جاش بلاک: ریاکاری مقامات ایران اینکه ظریف از توئیتر استفاده می‌کند و برای مردم ممنوع است

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/josh-block-complete-interview/4200147.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *