خانواده‌های بازداشت شدگان اعتراضات اخیر ایران چه می‌گویند

سرنوشت بازداشت شدگان اعتراض های مردمی اخیر در ایران، موضوع مورد بحث در برنامه دیشب روی خط بود. در این قسمت از شما دعوت می کنم گزیده ای از نظرات مردم و خانواده های بازداشت شدگان را ببینید.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/st-callers/4199963.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *