مدیر اجرایی سازمان پروژه اسرائیل: اروپا نباید مردم ایران و اعتراض‌شان را فراموش کند

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/josh-block-complete-interview/4200153.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *