یمن همچنان با چند بیماری واگیردار جدی روبروست

یمن با بیماری واگیر دیگری روبروست. به گفته نماینده سازمان جهانی بهداشت در آن کشور شیوع دیفتیری بسیار خطرناکتر از اپیدمی وباست که بخودی خود تاکنون تلفات بسیار داشته است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/yemen-diphtheria/4199996.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *