تجمع «اعضای شورای ملی مقاومت ایران» برای اعتراض به حضور ظریف در اتحادیه اروپا

اعضای شورای ملی مقاومت ایران با برگزاری تجمعی در برابر ساختمان کمیسیون اتحادیه اروپا به دعوت وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به این نهاد اعتراض کردند.قرار است آقای ظریف روز پنجشنبه با فدریکا موگرینی هماهنگ کننده ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا و همتایان بریتانیایی و فرانسوی خود دیدار و گفتگو کند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/belgium-iran-protest/4201832.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *