نمایشگاهای محصولات الکترونیک لاس‌وگاس: رباتی برای کمک به تنهایی سالمندان

با افزایش طول عمر انسان شمار سالمندان در جهان نیز رو به افزایش دارد. به گزارش سازمان بهداشت جهانی شمار سالمندانی که تنها زندگی می کنند نیز بیشتر شده است و این تنهائی می تواند موجب انزوا و افسردگی آنان شود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/ces-elderly-robot-companion/4201893.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *