یک راهنمای جامع برای پدر و مادرها قبل از خرید تلفن هوشمند برای فرزندان

سایبر وایز، از معتبرترین سازمان های آموزش رفتار و روانشناسی رسانه های دیجیتال، در گزارش تازه خود، راهنمای عمل جامعی برای پدر و مادرها در صورت تصمیم به خرید تلفن یا تبلت های هوشمند، ارائه کرده است. گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4201908.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *