اشاره به استراتژی دولت آمریکا در سوریه بعد از شکست داعش توسط مقام وزارت خارجه

رئوس استراتژی دولت آمریکا در قبال سوریه پس از شکست داعش امروز توسط دیوید ساترفیلد رییس اداره امور خاور نزدیک وزارت خارجه آمریکا در کمیته روابط خارجی سنا مطرح شد.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/senate-hearing-on-syria/4203708.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *