نشست بنیاد دفاع از دموکراسی درباره فعالیت های قاچاق مواد مخدر توسط حزب الله لبنان

بنیاد دفاع از دموکراسی ها روز پنجشنبه میزبان نشست کارشناسی تحت عنوان مقابله با شرکتهای فراملیتی مجرمانه حزب الله بود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/panel-at-fdd-on-hezbollah/4203872.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *