نگاهی به مطبوعات: آینده برجام و تاثیر اعتراضات سراسری در ایران بر موضع آمریکا

آینده برجام و تاثیر اعتراضات سراسری در ایران بر موضع آمریکا و اتحادیه اروپا موضوع پنج مقاله در نشریات انگلیسی زبان است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/press-review/4203675.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *