وینچنزو بوچیا: قرار بود بعد از رفع تحریم‌ها بازار ایران به تجارت جهانی باز شود

«گابریله برباتی» از بخش فارسی صدای آمریکا به تازگی با «وینچنزو بوچیا» رئیس کمیته بین المللی کنفدراسیون صاحبان صنایع ایتالیا درباره نقش احتمالی تجارت اروپایی‌ها با ایران در مناظرات مربوط به سرنوشت توافق هسته ای با تهران گفتگوی اختصاصی داشته است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/boccia-sot-2/4203826.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *