تنش و استرس می‌تواند به بیماری‌های جدی جسمی منجر شود

نتیجه یک تحقیق در دانشگاه ایالتی میشیگان در آمریکا، برای نخستین بار نشان داده است که چگونه
تنش های روانی، منجر به بروز بیماری های جسمی می شود. تنش روانی یا استرس بخش جدایی ناپذیر زندگی مدرن است.
گزارش شیده رضایی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/shideh-rezaei/4204960.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *