نخستین بنگاه فروش ماشین برای زنان در عربستان بعد از کسب حق رانندگی

نخستین نمایشگاه و فروشگاه اتومبیل برای زنان در عربستان سعودی در جده آغاز بکار کرد. زنان عربستان سعودی که اخیراً اجازه رانندگی یافته اند از این نمایشگاه و فروشگاه استقبال کردند با اتومبیل ها عکس سلفی می گرفتند.

برخی از زنان / می گویند اطلاعات خوبی درباره انواع اتومبیلها دارند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/saudi-women-motor-show/4204957.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *