بخشی از صفحه‌آخر/ رئیس ستاد نیروهای مسلح دروغ می گوید؛ کسی با اسلحه نیامد اما ۲۲ نفر را کشتند

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/last-page-2-/4205571.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *