تازه‌های فن‌آوری برای تندرستی؛ از تخت ماساژ تا ابزارهای کمک برای خواب بهتر

نمایشگاه کالاهای الکترونیکی مصرفی که روز جمعه پایان گرفت صحنه عرضه فناوری های الکترونیکی نوین و جالبی بود که در سال ۲۰۱۸ در بازار ها مشاهده خواهند شد. برخی از این فناوری ها به سلامت بدن اختصاص داده شده بود.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/ces-las-vegas-part-4/4206316.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *