تظاهرات مردم تونس برای گرانی و تورم به چهارمین روز رسید

تظاهرات در شهرهای مختلف تونس روز جمعه برای چهارمین روز متوالی ادامه داشت. تظاهراتی که ناشی از بالا رفتن قیمت ها توسط دولت آن کشور است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/tunisia-protest/4206455.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *