رهبران ارشد در کنگره آمریکا به بهانه تصمیم ترامپ درباره برجام، از مردم معترض ایران حمایت کردند

رهبران ارشد در کنگره آمریکا از هر دو حزب جمهوریخواه و دمکرات در واکنش به تصمیم پرزیدنت ترامپ در تمدید تعلیق تحریم های اتمی علیه جمهوری اسلامی ایران، ضمن حمایت از این تصمیم عموما از
خواست هائی نیز که مردم ایران در تظاهرات سرکوب شده اخیر مطرح ساختند پشتیبانی کردند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/trump-iran-deal/4206300.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *