زنان در ورزشگاه| گزارش تصویری از نخستین حضور زنان عربستانی در ورزشگاه ریاض

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/saudi-soccer-women/4206470.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *