شاید یک نظامی حزب کمونیست رقیب پوتین در انتخابات روسیه شود

پاول گرادینن، نامزد انتخابات ریاست جمهوری روسیه از حزب کمونیست می گوید با توجه به شرایط اقتصادی مردم کشورش؛ حتما به کرملین راه پیدا خواهد کرد. او امروز به دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات کشور رفت و رسماً نامزدی خود را به ثبت رساند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/russia-communists/4205314.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *