مایکل روبین: تحریم های ایران باید متناسب با تخلفات جمهوری اسلامی باشد

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/rubin-sot-2/4205512.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *