مناشه امیر: دو دیدگاه متفاوت درباره توافق هسته ای ایران در اسرائیل وجود دارد

منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/menashe-amir/4205259.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *