نگاهی به تاثیر جنگ‌های داخلی بر جمعیت حیوانات در حیات وحش آفریقا

جنگ فقط از انسان ها کشته و مجروح بر جای نمی گذارد، بلکه حیات وحش نیز به نوعی دستخوش جنگ است. محققان دانشگاه پرینستون درتحقیقاتی تاثیرِ جنگ های داخلی بر جعمیت حیوانات حیات وحش آفریقا را مورد بررسی قرار داده اند.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/wildlife-and-war/4205375.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *