گفتگو با مایکل روبین، پژوهشگر در موسسه آمریکایی اینترپرایز در واشنگتن درباره تحریم ایران

مایکل روبین، پژوهشگر در موسسه آمریکایی اینترپرایز در واشنگتن در گفتگو با صدای آمریکا می گوید که آمریکا باید با اعمال تحریم علیه فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اهرم فشار خود علیه جمهوری اسلامی ایران را بیشتر کند.
مصاحبه از گابریله برباتی
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/rubin-interview/4205523.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *