بحران آب در ایران/ امسال شاهد کمترین بارندگی نیم قرن گذشته هستیم

یک مقام ارشد وزارت نیرو می‌گوید امسال ایران کم‌ترین میزان بارندگی طی نیم قرن گذشته را داشته است. در خبری دیگر، سازمان جنگل‌ها و مراتع هشدار داده که بیش از نیمی از دشت‌های ایران با بحران بی آبی روبروست.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/water-crisis-iran/4208747.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *