دیدار مقامهای آمریکایی و جهانی با مقام های افغانستان برای توزیع کمک‌های انساندوستانه

سفیر آمریکا در سازمان ملل به همراه هیئتی از نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت با رئیس جمهوری و هیئت دولت افغانستان دیدار کرد. دیدار سه روزه این هیئت از کابل با هدف بحث در مورد موضوعات سیاسی – اقتصادی، و تسهیل ارسال و توزیع امدادهای بشردوستانه به افغانستان انجام شده است.
منبع پخش – https://ir.voanews.com/a/afghanistan-un-diplomacy/4208744.html

Post Author: admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *